Amit a Jánoska-eresztésről tudni illik

A Jánoska-eresztést Nepomuki Szent János névünnepe előestéjén, május 15-én szokták tartani.

Nepomuki Szent János a vízenjárók védőszentje, prágai pap, a királyné gyóntatója volt.

Vencel cseh király 1383. május 16-án, miután különféle kínzásokkal sem tudta kivenni Johanna királyné gyónási titkát, megkötözve és a száját széthasítva a Prágán átfolyó Moldvába dobatta a szerzetest. A hagyomány szerint Prága népe még azon az éjszakán csodát látott – fényesen tündöklő csillagok úszkáltak a Moldva vizén.

A vízenjárók ezt a vízbe ölt és vízben csodát mutató szentet választották védőszentjükké.
Ezek közül a bajai Jánoska-eresztés szempontjából legjelentősebbek azok a régi ünnepek, amikor a folyóban fel-felbukkanó csillagokra emlékeztetve égő szurokkoszorúkat úsztattak a vízen.

Baja élete mindig is erősen kötődött a vizekhez, gondoljunk akár a halászok jószerencséjére, akár a vízimolnárok vagy hajósok munkájára. Nem véletlen tehát Nepomuki Szent János kultuszának kialakulása a városban.

Baja vizimolnárai a Szent Jánosról nevezett városrészben telepedtek meg, közvetlenül a Duna partján. A kis telep központja az 1875-ben épített Szent János kápolna.

A Jánoska-eresztés szorosan a Szent János városrészhez és a Szent János kápolnához kapcsolódik. A Jánoska-eresztés voltaképpen egy vízi körmenet volt. Az ünnepélyt befejező mulatozásra jól felkészültek. A vízenjárókat felállított sátrak, csapravert hordók várták. A halászok napokkal előre gondoskodtak a János-napi halászlé számára megfelelő, közepes nagyságú halakról. A János-napi halászlét a legtapasztaltabb halászok készítették, és megvendégelték vele a Jánoska-eresztésen részt vevő polgármestert, városi vezetőket és esetenként a litániákat tartó lelkészeket. Az utolsó Jánoska-eresztést 1941-ben tartották…

Szent János városrész polgárainak kezdeményezésére e szép hagyomány újjáéledt.
A mise utáni körmenet az esti órákban a kápolnától indul a Sugovica felé, ahol a virággal feldíszített Szent János szobrot fáklyákkal kivilágított hajóra rakják, miközben a parton égő mécsesekkel vonuló emberek kísérik a főtér felé. A népzenével kísért vízi felvonuláson a hajót számos ladik, csónak, kajak és kenu veszi körül, mindegyik lampiont vagy mécsest visz magával. A nagyközönség a parton lassú menetben követi őket a városközpontban lévő Sugovica-hídig. Ideérkezvén a szobor tiszteletére a polgármester egy hordó bort csapra ver és kínálják a közönséget.

Éjszakáig tartó népünnepély következik!