IPA

hajomalomA DANUBE AND PEOPLE (Duna és az ember) címet viseli, azaz IPA Program, melyet a Bajai Hajómalom Egyesület a szerbiai Gombos településsel közösen hajtott végre a „Határokon átnyúló Együttműködés” jegyében.

Az EU támogatását elnyert HUSRB / 1002 / 222 / 129 project célja az volt, hogy a Duna mellett élő emberek közös múltját felidézzék, újjáélesszék, megőrizzék a dunai hagyományokat, a ma és a jövő nemzedéke számára. Ezek – értelmezésünkben – a vízzel, halászattal, molnársággal kapcsolatos eszközöket, szokásokat fogják össze a hagyományos táplálkozási szokásokkal, ételekkel együtt.

A Bajai Hajómalom Egyesület az IPA program kapcsán lehetőséget kapott egy hajómalom terveinek elkészítésére (hatósági engedélyekkel), és a köves őrlő szerkezet megvásárlására. Így a malom megvalósítása közelebb került.

Mindkét helység magán viseli a Duna közelségét, a közös múlt, a szokások felelevenítése a két térség embereinek barátságát erősítették, a közös célok pedig összekovácsolták az embereket a Dunának ezen a szakaszán.

A kialakult barátságok ápolása sem marad el, évről évre találkozunk!

logo-eu_hu
http://www.hu-srb-ipa.com/


 

hajomalomDANUBE AND PEOPLE (Danube and the man) that IPA of his came into existence under a title program, which one his troubles ship mill association together with Serbian Gombos parish realised in the ticket of the cooperation extending over on the borders.

HUSRB won with EUs support / 1002 / 222 / the aim of 129 projects he was, that beside Danube let living persons recall his common past, let it be revived, let the Danube traditions, the today be preserved and for the generation of the future. His success was big for the published book, which summarized the scientific part of the program, mills on the water with a title.

His troubles ship mill association his IPA got an opportunity for the completion of the plans of a ship mill in connection with a program (with magisterial permits), and onto the purchasing of the stony grinding construction. The realisation of the mill was found near so.

Both localities bear the proximity of Danube, the common past, the resuscitation of the habits the friendship of the people nation of the two areas was deepened, the common aims they united the people_nation on this section of Danube though.

The took shape the nursing of friendships is not canceled, from a year onto a year we meet!


http://www.hu-srb-ipa.com/


hajomalom

 

DANUBE AND PEOPLE (Čovek i Dunav) je naziv Ipa programa u okviru kojeg je ostvareno skupa Udruženje vodenica iz Baje i Mesne Zajednice iz Bogojeva je monumentalni program Saradnje Preko Granica.

Pomoću dobivene subvencije pod brojem HUSRB / 1002 / 222 / 129 cilj projekta je bilo, da ljude koji žive pored Dunava zajednič, podsetili smo na tradicije i običaje za sadašnje i buduće generacije. Veliki uspeh je imala knjiga izdata na ovu temu naročito deo koji napisali naši stručni saradnici pod nazivom „Mlinovi na vodi”.

Udruženje „Mlinovi na vodi” iz Baje u okviru IPA Programa iradila je planove za ostvarenje jedne ovakve vodenice. I nabavila je dozvole od teritorijalne komore za izgradnju i nabavila kamen za mlevenje. Tako je projekat izgradnje na dohvat ruke.

Oba naselja na sebi nose blizinu Dunava. Zajednička prošlost i običaji su učvrstili prijateljstvo, i zajednički ciljevi su spojili u zajednicu ove ljude u ovoj oblasti. Spojena prijateljstva se neguju dan za danom. Godišnje imamo sastanak.

logo-eu
http://www.hu-srb-ipa.com/